Skip to main content

Värdefulla vd-träffar om mål och aktiviteter

Alla Contractors vd:ar har haft årets första genomgångar för att följa upp respektive bolags målarbete och planerade aktiviteter. Med fanns även delar av koncernledningen.
– Nyttiga och roliga möten där alla vd:ar blev påminda om att de gör många bra saker varje dag, säger Lena Forsgren, HR-chef.

Alla bolag inom Contractor har tagit fram aktiviteter som de ska arbeta med för att bidra till de tre koncerngemensamma målen: Vi ska bygga ett levande Norrland (finans), Vi bygger människor (hr/arbetsmiljö) och Minskad resursanvändning (hållbarhet, kvalitet och miljö).

Ett exempel är Hemavan som valt att som en av tre aktiviteter inom Vi bygger människor-målet följa upp sina projekt med en utvärderingsenkät. De har hittills i år följt upp alla tillgängliga projekt.

– Imponerande! Om de når samma resultat hela året har de uppfyllt den aktiviteten till 100 procent, säger Lena Forsgren.

Ser man till uppfyllnad av mål per bolag hittills i år har Skellefteå varit mest framåtlutade. De har uppfyllt 45 procent av sina mål inom hr/arbetsmiljö, 33 procent inom finans och 26 procent inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

Lena Forsgren menar att uppföljningsmötena var givande men att de till nästa träff, i augusti, ska ha mer specifika frågor till respektive vd. Bolagen ska även kunna visa vilka konkreta åtgärder som har vidtagits för att nå de delmål som ska leda till att koncerngemensamma mål uppfylls.

– Vi ska skruva lite i våra processer och bli bättre på att följa upp delmålen.