Stort ombyggnadsprojekt åt byggvaruhandel

Contractor Lycksele satte i slutet på augusti igång med en stor ombyggnad av en industrifastighet där K-Bygg Fresks butiksverksamhet ska husera i framtiden. Beställare är ILC/Storumans kommun och det är Samhalls gamla lokaler som ska byggas om interiört för att passa verksamheten, med bland annat nya väggar och installationer. Dessutom ska ett omfattande arbete göras exteriört, med 1 000 m2 som ska schaktas och asfalteras av Contractor Mark. Projektet ska vara klart i april 2021.

På bilden, från vänster: Rickard Gustafsson Platschef Contractor, Albin Holmberg VD, Contractor Bygg Lycksele, Johan Duvdahl VD, ILC och Anders Johansson Projektledare.