Skip to main content

Stor satsning på säker IT-miljö

Contractor arbetar på bred front för att höja säkerheten i sin IT-miljö. Brandväggarna har uppdaterats, alla i bolaget som arbetar med datorer genomgår en IT-säkerhetsutbildning och en oberoende konsult gör en genomlysning av IT-miljön.

För en tid sedan drabbades Contractor av ett stort dataintrång. Tack vare ett bra samarbete med IT-leverantören Nordlo klarades situationen upp snabbt. Efter intrånget beslutade Contractor att göra en rejäl översyn i hela koncernen av sin IT-säkerhet.

Brandväggar har uppgraderats, ytterligare funktion i virusskyddet har kopplats på och en tvåfaktorsautentisering – extra krav utöver lösenord som visar att du verkligen är du – gäller nu för alla servrar. I samarbete med företaget Nimblr genomförs också en obligatorisk IT-säkerhetsutbildning för alla bolag i koncernen.

Utbildningen bygger bland annat på att man tilldelas simulerade IT-attacker och lär sig att hantera dem, det kan till exempel handla om att lära sig skilja på en fejkad och en äkta mejladress.

– Det är oerhört viktigt att alla hos oss går utbildningen, vi kommer att följa upp detta på individnivå, säger Peter Gyllenberg, som ansvarar för IT-säkerheten på Contractor.

Andra åtgärder för att öka IT-säkerheten är en uppmaning att stänga av datorn när man går hem, extra behörighet om en anställd behöver tillgång till mejlen utanför Norden samt en genomlysning av hela koncernens IT-miljö av konsultbolaget Soulmate för att eliminera säkerhetsrisker.