Skip to main content

Säljer fastighet i Hemavan och blir hyresgäster

Contractor har sålt sin fastighet i Hemavan på Älvstigen, men blir kvar i samma lokaler som hyresgäster några år – innan flytt till ett annat kontor.
– Försäljningen är en del i en flerstegsflytt för oss i Hemavan, en ort som vi tror mycket på, säger Åsa Jonsson, fastighetsansvarig på Contractor Fastigheter.

Contractor förvärvade fastigheten på Älvstigen 2013 och sedan dess har Contractor Bygg i Hemavan haft sin etablering där. Fastigheten innefattar kontor, personal- och förrådsutrymmen, ett flertal externa hyresgäster och omklädningsrum.

I anslutning till Contractors lokaler finns företaget Fuel, som säljer och renoverar skotrar. Ägarna av Fuel, Nils och Grete Wikberg, har nu för avsikt att utöka verksamheten och ville därför köpa fastigheten. Paret Wikberg driver för övrigt även Hemavans Ica-butik.

Fuel är i sin tur hyresgäster hos Contractor i en annan fastighet där nu också Bygma och Bosaker finns. Fuels lokaler kommer att bli Contractors etablering i Hemavan.
– När det blir är inte klart än, men troligtvis under slutet av 2025, säger Åsa Jonsson.