Skip to main content

Proaktivt arbetsmiljöarbete i Sundsvall

Contractor i Sundsvall har genomfört ett proaktivt arbetsmiljöarbete och infört nya metoder för att vara mer framåtlutade och förberedda när det gäller riskhantering. Samverkan mellan skyddsombud, yrkesarbetare och arbetsledningen har varit ett ledord och det har resulterat i en säkrare arbetsmiljö och en större riskmedvetenhet.

– Idag använder vi BIA-appen och dess funktioner på ett bättre sätt. Alla kan registrera incidenter och lämna förbättringsförslag. Det ger oss en viktig grund att diskutera kring, säger Andreas Bergman, vd i Sundsvall.

Lena Forsgren, HR-chef, Ann Karlberg, HR, och Sofia Östling, KMA-samordnare, är några av dem som tagit ett krafttag kring riskhantering och drivit arbetet framåt med stöd av vd.

– Vi vill få Norrland att växa och då är det viktigt att affären, människorna och arbetsplatsen hänger ihop. Det är en linje att hålla, säger Andreas Bergman.

Frågorna kring Contractors arbetsmiljö har inkluderat medarbetarnas perspektiv och inspel från första stund.

– Vi vill behålla vår värdefulla personal samtidigt som vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för nya talanger. Vi är stolta över det här arbetet och det känns bra att lyfta den resa vi gjort, säger Andreas Bergman.