Skip to main content

Partneringavtal med Byggdialog

I dagarna skrev Contractor Mark i Skellefteå på ett partneringavtal med Byggdialog kring ett omfattande arbete med Skellefteå lasarett, eller Skellefteå Nya Vårdbyggnad som det officiella namnet på projektet är.

Vad innebär uppdraget för Contractor?
– Byggdialog har ett upphandlat partneringavtal med Region Västerbotten och för oss innebär det rent konkret att vi är inkopplade på arbetet med mark och grundläggning, säger Per-Anders Wass, vd på Contractor Mark i Skellefteå.

Vilken omfattning har projektet?
– Det är flera års jobb uppdelat på olika etapper. Det är en stor investering som görs så det är en stor affär även för oss. Första etappen innefattar ett parkeringshus som just nu befinner sig i ett bygglovsskede och som förhoppningsvis kan få byggstart längre fram i vår. Därefter följer en fortsättning med flera vårdbyggnader.

Hur fungerar samarbetet rent praktiskt?
– Projektering och budgetering kring de olika delprojekten görs tillsammans med Byggdialog och Region Västerbotten. För oss innebär det i dagsläget att vi har kunnat påbörja ett utredningsarbete inför nästa etapp. Och sen fortsätter det så, vi är involverade i processen hela vägen så det är väldigt skönt för oss.

Hur mycket personal behövs från Contractor?
– Vi har idag den organisation som behövs för projektet men det innebär i förlängningen att vi måste rekrytera till andra projekt. Men givetvis betyder det mycket för vår långsiktiga planering att få ett sådant här uppdrag som sträcker sig över flera år.