Skip to main content

Ny sågverksbyggnad i Malå

Efter några vändor kring avtalsskrivning har Contractor i Lycksele fått klartecken för att bygga en ny sågverksbyggnad till Setra i Malå.
– Vi ska bygga ett nytt hus till en ny såglinje som ska löpa parallellt med den befintliga, säger Rickard Gustafsson, arbetschef i Lycksele.

Det faktiska sågverket levereras från Finland under vecka 27. Tills dess måste Contractor ha ett färdigt maskinfundament. Utöver den snäva tidsramen finns några andra utmaningar.

– Det är trångt på byggarbetsplatsen, den befintliga sågen är placerad väldigt nära väg 370 så delar av den har fått stängas av. Och sågverket ska vara i bruk under hela byggperioden så vi måste ta hänsyn till det.

Markarbetet för den nya sågen startade i november, vilket var senare än planerat och förhoppningen är att det ska stå klart innan 2024 är slut.

– Vi har dragit upp vår tidsplan till december i år och det borde vara rimligt. Men eftersom projektet innefattar fler aktörer är det inte upp till oss att styra allt.

Från Contractors håll beräknas minst 15 medarbetare jobba med uppdraget.

– Det är ett fantastiskt fint projekt. Stort för Setra, Malå, inlandet och oss på Contractor.