Gigantiskt betongjobb åt Boliden Rönnskär

Contractor Skellefteå har ett riktigt intressant projekt på gång på Rönnskärsverken. En ny slaggkrossramp som är 70 meter lång och sex meter bred ska byggas. Rampens betongväggar ska bli tio meter höga ovan mark, där tjockleken är 80 cm i toppen och 150 cm i botten för att skapa vertikala väggar på rampens insida. Dessutom ingår gjutning av ett antal fundament i markhöjd, där krossmaskinerna ska placeras. Byggstarten är planerad till februari, med färdigställande hösten 2021.

– Det är helt klart ett spännande och ovanligt uppdrag, eftersom det handlar tio meter höga betongväggar som dessutom ska gjutas med en kraftig lutning. För oss är det en intressant utmaning och vi ser fram emot att ta oss an projektet, säger Contractor Skellefteås vd Kurt Nyström.