Skip to main content

Fredrik – ny inköpsansvarig

Fredrik Karlsson är ny inköpsansvarig för Contractor-koncernen. Han kommer närmast från en tjänst på NCC där han arbetat i 13 år.
– Det känns spännande att prova något nytt och kul att få jobba med en stark lokal aktör, säger han.

Som inköpsansvarig kommer Fredrik att arbeta med att stötta alla Contractors bolag och mer specifikt projektingenjörer i inköps- och avtalsfrågor, samt samordna inköpsarbetet i koncernen. Han kommer att ansvara för inköpsprocesser och ramavtal och även i vissa fall hjälpa till med större projektinköp.

– Vi ser fram emot att Fredrik ger ett bra stöd i inköpsarbetet och avtalsskrivning med våra underleverantörer, skapar bra mallar för oss att arbeta med och ger råd och stöd så att vi kontinuerligt vässar våra inköp och gör bra affärer. Vi jobbar med att i framtiden ha ett övergripande inköpssystem och det kommer Fredrik att arbeta med tillsammans med koncernens inköpsråd, säger Lena Forsgren, HR-chef på Contractor.

Fredrik tillträdde den 5 februari och är stationerad i Skellefteå.