Skip to main content

Föredrag om avfallshantering i Lycksele

I mitten av april bjöd Lycksele kommun in företag i Västerbotten för en dag med fokus på byggande i Lycksele. Från Contractor medverkade bland annat KMA-samordnare Erika Rönnholm som höll ett föredrag om avfallshanteringen under ett byggprojekt på Lycksele lasarett.

Syftet med dagen var att skapa en mötesplats för samtliga delar i byggbranschens värdekedja. Utöver företag deltog även bland annat Länsstyrelsen, som lyfte frågan kring bostadsbyggande, och Svevia, som diskuterade infrastruktursatsningar.

– Vi lyfte framför allt arbetet som vi gjort på Lycksele lasarett där beställaren ville utföra arbetet enligt miljöbyggnadskriterierna, dock utan certifiering, säger Erika Rönnholm.

Hon framhöll hur stor skillnad en byggentreprenör kan göra om det läggs krut på planeringen i samråd med den som är avfallsansvarig, i Lycksele-fallet var det Kuusakoski.

– Under hela dagen pratade vi mycket om hur viktigt det är att jobba tillsammans för att bli mer kostnadseffektiva och få ett mindre klimatavtryck, något som är relevant för alla inblandade parter. En sådan här mötesplats är otroligt positiv för hela värdekedjan. Det ger ett värdefullt utbyte och man behöver ju varandra för att det ska fungera. Alla ges utrymme att beskriva sina behov och sin problematik, säger Erika Rönnholm.