Skip to main content

Cirkulär bygghandel startar i Umeå

En nystartad ekonomisk förening med 19 företag – däribland Contractor – ska tillsammans med Umeå kommun i höst öppna en cirkulär bygghandel. Contractor Bygg bygger dessutom hela anläggningen i samarbete med Contractor Mark. Bygghandeln ska sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till företag och privatpersoner.

ABC Umeå ekonomisk förening jobbar för att öka cirkulärt byggande och fokuserar inledningsvis på bygghandeln.

– Förväntningarna från våra kunder att minska utsläppen och öka återbruket stiger hela tiden. Vi gör i dag det vi kan för att återanvända byggmaterial, men vi behöver växla upp och göra det i större skala. Genom att ABC Umeå ekonomisk förening och samarbetet med Umeå kommun kan vi gå från ord till handling, säger Pelle Kriström, vd Contractor Bygg i Umeå.

– Byggbranschen står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och genererar stora mängder avfall. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Umeå kommun investerar 5,5 miljoner kronor i projektet under 2024, och därefter 1,5 miljoner varje år 2025 och 2026 i den utökade verksamheten hos Returbutiken vid Strömpilens handelsområde. Satsningen är en del av kommunens klimatfärdplan och sker inom ramen för projektet ”Thriving Northern Buildings” som medfinansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.